Godkjenninger

Foretaket har følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

(godkjent etter ny ordning om sentral godkjenning fra 1.1.2016 og har rett til å bruke merket sentralt godkjent)

Godkjenningen er gyldig i perioden 19.11.2018 til 19.11.2021
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet

Trenger du hjelp med noe?

post@thaga.no

KOM I Kontakt

SEND OSS MELDING


    Scroll to Top